Voorwaarden Van Gebruik

Bepalingen van de gebruikers Overeenkomst

LEES DEZE WEBSITE VEREIST AANDACHT VOOR EN ALS VOORWAARDE VOOR HET TOESTAAN VAN TOEGANG.

HET LEZEN EN ACCEPTEREN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET LEZEN EN ACCEPTEREN VAN DE BEPALINGEN VAN HET PRIVACY BELEID VAN DEZE WEBSITE ZIJN NODIG OVERWEGINGEN VOOR DE WEBSITE VAN DE TOEKENNING VAN HET RECHT OM TE BEZOEKEN, TE LEZEN, TE VERKOPEN, TE VERHANDELEN, VERWERKEN VAN BETALINGEN VOOR OF INTERACTIE MET HET OP GEEN ENKELE MANIER. DOOR HET BEZOEKEN VAN DEZE WEBSITE ERKENT U DAT ALLE VOORWAARDEN VAN GEBRUIK ZIJN DOORGEGEVEN AAN U. ALLE OVEREENKOMSTEN, VERKLARINGEN, BELOFTEN, GARANTIES, DADEN OF VERKLARINGEN VAN DE BEZOEKER DIE VAN ELKAAR VERSCHILLEN OP GEEN ENKELE MANIER UIT DEZE OVEREENKOMST WORDEN BEPAALD GEEN KRACHT OF EFFECT.

ALLE PERSONEN KRIJGEN GEEN TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, TENZIJ ZE LEES EN ACCEPTEER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN DE PRIVACY POLICY.

DOOR HET BEKIJKEN VAN, HET BEZOEKEN, GEBRUIKEN, VERHANDELEN BETALINGEN IN NAAM VAN, OF DE INTERACTIE MET DEZE WEBSITE ALS VERKOPER, TUSSENPERSOON, AFFILIATE, CUSTOMER, MERCHANT SERVICE PROVIDER, PUBLISHER, ADVERTEERDER OF ELKE INTERACTIE DAN OOK, STEMT U IN MET DE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN VAN GEBRUIK-BELEID EN HET PRIVACYBELEID VAN DEZE WEBSITE. MET INBEGRIP VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN AAN DEZE OVEREENKOMST OF AAN EXTRA VOORWAARDEN OPGENOMEN DOOR VERWIJZING NAAR DIE WEBSITE KAN MAKEN IN ZIJN ENIGE DISCRETIE IN DE TOEKOMST.

ALLE PERSONEN ONDER DE 18 JAAR HEBBEN GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE. ALS JE ONDER DE 18 JAAR, HET IS ONWETTIG VOOR U OM TE BEZOEKEN, TE LEZEN, OF INTERACTIE MET DEZE WEBSITE OF HAAR INHOUD, IN WELKE WIJZE DAN OOK. DEZE INTERNETSITE IS SPECIFIEK WEIGERT DE TOEGANG TOT EEN INDIVIDU DAT WORDT GEDEKT DOOR DE CHILD ONLINE PRIVACY ACT (COPA), 1998.

DEZE WEBSITE BEHOUDT ZICH HET RECHT DE TOEGANG TE WEIGEREN AAN EEN PERSOON OF VIEWER VOOR WELKE REDEN DAN OOK. ONDER DE VOORWAARDEN VAN HET PRIVACYBELEID, DIE U TE ACCEPTEREN ALS VOORWAARDE VOOR HET BEKIJKEN VAN DE WEBSITE IS HET TOEGESTAAN OM TE VERZAMELEN EN OPSLAAN VAN GEGEVENS EN INFORMATIE VOOR HET DOEL VAN UITSLUITING EN VOOR VELE ANDERE TOEPASSINGEN.

DE GEBRUIKSVOORWAARDEN KUNNEN VAN TIJD TOT TIJD WIJZIGEN. BEZOEKERS HEBBEN EEN POSITIEVE PLICHT, ALS ONDERDEEL VAN DE VERGOEDING VOOR DE TOESTEMMING OM DEZE WEBSITE TE BEKIJKEN, OM ZICH OP DE HOOGTE VAN VERANDERINGEN.

PARTIJEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DE GEBRUIKERS OVEREENKOMST

Bezoekers, kijkers, gebruikers, abonnees, leden, partners, resellers en klanten, gezamenlijk aangeduid als “Bezoekers”, zijn partijen bij deze overeenkomst. De website en zijn voorganger websites eigenaren en/of exploitanten partij zijn bij deze overeenkomst, hierna “Website.” Bezoekers begrijpen en erkennen dat deze overeenkomst over-regels en supersecedes alle Bezoekers overeenkomsten met de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Bezoekers een eigen elektronische gebruiksvoorwaarden van de website, het privacybeleid of andere voorgestelde wettelijk bindende overeenkomsten gelegen op de Bezoekers van de website.

Website verwerpt hierbij alle Bezoekers van de website electonic overeenkomsten met inbegrip van maar niet beperkt tot de Bezoekers van de Voorwaarden. Deze overeenkomst is bindend voor alle partijen. In het geval van een geschil met de Bezoeker van de Website is onderworpen aan deze overeenkomst en door de van toepassing zijnde regels en wetten die zullen worden beslecht in bindende arbitrage of rechtbank van de wet op de Websites van de keuze in de bevoegdheid van de Websites die keuze. Alle overeenkomsten, verklaringen, beloften, garanties, daden of verklaringen van de Bezoekers de website of andere voorgestelde overeenkomst die afwijken van de voorwaarden van deze overeenkomst zal worden gegeven geen kracht of effect. Alle bezoekers, waaronder resellers, intermediarys,filialen, joint venture partners, uitgevers, adverteerders, online marketeers, en alle gebruikers die een bezoek brengen of de toegang tot deze website is onderworpen aan wederzijdse release en eventuele contracten of overeenkomsten zijn niet toegestaan te worden beëindigd, om welke oorzaak of reden en zonder wederzijdse, schriftelijke instemming en goedkeuring van de website.

GEBRUIK VAN INFORMATIE VAN DEZE WEBSITE

Tenzij u hebt ingevoerd in een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst met deze website integendeel, bezoekers, lezers, abonnees, leden, partners of klanten hebben geen recht om deze informatie te gebruiken in een commerciële of openbare instelling; zij hebben geen recht om uit te zenden, kopiëren, opslaan, printen, te verkopen of te publiceren delen van de inhoud van deze website. Door het bekijken van de inhoud van deze website gaat u akkoord met deze voorwaarde te bekijken en u erkent dat enig ongeoorloofd gebruik is verboden en kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke sancties. Nogmaals, Bezoeker heeft geen rechten om de inhoud van, of gedeelten daarvan, met inbegrip van haar databases, onzichtbare pagina ‘s, gelinkte pagina’ s, onderliggende code, of andere intellectuele eigendomsrechten in de site kan bevatten, om welke reden dan voor welk gebruik dan ook. Niets. Bezoeker stemt ermee in om een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van us$100.000 in aanvulling op de kosten en de werkelijke schade door schending van deze bepaling. Bezoeker garandeert dat hij of zij begrijpt dat het accepteren van deze bepaling is een aandoening van het bekijken en die te bekijken, gaat u akkoord.

EIGENDOM VAN DE WEBSITE OF RECHTS TE GEBRUIKEN, TE VERKOPEN, TE PUBLICEREN INHOUD VAN DEZE WEBSITE

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van of gelicenseerd door de website. Het materiaal op de website moet worden geacht te zijn auteursrechtelijk beschermd. Bezoekers hebben geen rechten in de inhoud van de site. Gebruik van de inhoud van de website, voor welke reden dan ook is onwettig tenzij dit is gedaan met de uitdrukkelijke opdracht of toestemming van de website.

AANMAAK VAN HYPERLINKS NAAR DE SITE, CO-BRANDING, HET “FRAMEN” EN VERWIJZEN NAAR DE SITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de website, is niet toegestaan een hyperlink op deze website, of gedeelten daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, logo ‘ s, handelsmerken, logo of van auteursrechtelijk beschermd materiaal) om hen voor welke reden dan ook. Verder, je bent niet toegestaan om te verwijzen naar de url (website adres) van deze website voor commerciële of niet-commerciële media, zonder uitdrukkelijke toestemming, noch mag u ‘frame’ van de site. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om samen te werken met de Website te verwijderen of de-activeren van dergelijke activiteiten en aansprakelijk voor alle schade. U gaat hierbij akkoord met een schadevergoeding van US$100.000.00 plus kosten en de werkelijke schade voor het overtreden van deze bepaling.

DISCLAIMER VOOR DE INHOUD VAN DE SITE

De website neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud van deze website. Bezoekers nemen de alle risico ‘ s van het bekijken, lezen, het gebruik van, of het vertrouwen op deze informatie. Tenzij u anders hebben gevormd van een uitdrukkelijke overeenkomst tot het in strijd met de website, heb je geen recht om te vertrouwen op enige informatie hierin zo nauwkeurig. De website maakt geen garantie.

Elke inspanning is gedaan om nauwkeurig weer te geven van dit product en de mogelijkheden. Hoewel deze industrie is één van de weinige waar men kan schrijven hun eigen check-in termen van winst, is er geen garantie dat je zal geen geld verdienen met behulp van de technieken en ideeën in deze materialen. Voorbeelden en getuigenissen in deze materialen niet te worden geïnterpreteerd als een toezegging of garantie van de winst. Mogelijkheid om geld te verdienen is geheel afhankelijk van de persoon met behulp van ons product, hun ideeën en technieken. Dit product is niet als een business opportunity en alleen geeft advies en trainingen over Internet en zoekmachine optimalisatie. Dit is een nieuw product en systeem en als zodanig is er geen geschiedenis van de winst van het gebruik. WIJ HOUDEN GEEN WERKELIJKE WINST VAN DE GEBRUIKERS VAN ONS PRODUCT ALS VOOR DEZELFDE INBREUK ZOU MAKEN OP DE GEBRUIKERS HANDELSGEHEIMEN EN VERTROUWELIJKE OF GEHEIME INFORMATIE. DE INFORMATIE OP DEZE SITE IS ONZE ERVARING MET HET PRODUCT. ALS U WILT OM UW ERVARINGEN TE DELEN, LAAT HET ONS DAN WETEN.

DISCLAIMER VOOR SCHADE TOEGEBRACHT AAN UW COMPUTER OF SOFTWARE VAN DE INTERACTIE MET DEZE WEBSITE OF HAAR INHOUD. DE BEZOEKER AANVAARDT ALLE RISICO ‘ S VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE BESCHADIGING VAN FACTOREN.

De website neemt geen verantwoordelijkheid voor schade aan de computer of software van de bezoeker of een persoon die de bezoeker vervolgens communiceert met van corrupte codes of gegevens die per ongeluk wordt doorgegeven aan de computer van de bezoeker. Nogmaals, de bezoeker en de interactie met deze website, banners of pop-ups of reclame weergegeven daarop, op eigen risico.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoeker downloads van informatie van deze website op eigen risico. De Website geeft geen enkele garantie dat de downloads zijn gratis van de beschadiging van de computer codes, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Door het bekijken van, het gebruik van, of de interactie op welke wijze met deze site, met inbegrip van banners, reclame of pop-ups, downloads, en als een voorwaarde van de website om zijn rechtmatige bekijken, Bezoeker altijd doet afstand van alle aanspraken van schade, van welke en alle beschrijving is gebaseerd op een oorzakelijke factor van de daaruit voortvloeiende eventuele schade, hoe afschuwelijk of uitgebreid, of dat nu fysiek of emotioneel, voorzienbare of onvoorzienbare, of het nu om persoonlijke of zakelijke aard.

VRIJWARING

Bezoeker stemt ermee in dat in het geval dat hij schade veroorzaakt, dat de Website is verplicht te betalen voor de Bezoeker, als een voorwaarde van het bekijken, belooft terug te betalen op onze Website voor alle.

INZENDINGEN

Bezoeker stemt ermee als voorwaarde aan het bekijken is, dat de communicatie tussen de Bezoeker en de Website wordt beschouwd als een indiening. Alle inzendingen, met inbegrip van delen daarvan, afbeeldingen daarop, of een van de inhoud van de inzending, zal worden het exclusieve eigendom van de Website en kunnen worden gebruikt, zonder verdere toestemming, voor commerciële doeleinden zonder bijkomende vergoeding van welke aard dan ook. Bezoeker stemt ermee in om alleen te communiceren dat de informatie op de Website, die het wil voor eeuwig kan de Website te gebruiken op een manier die haar goeddunkt. “Inzending” is ook een bepaling van het privacybeleid.

MERK

Geen extra mededeling van welke aard dan ook voor welke reden dan ook is als gevolg van de Bezoeker en de Bezoeker uitdrukkelijk garandeert een begrip dat het recht om op te merken is afgeweken als voorwaarde voor de toestemming om te bekijken of de interactie met de website.

GESCHILLEN

Als onderdeel van de tegenprestatie die de Website nodig heeft voor het bekijken van, het gebruik van of de interactie met deze website, de Bezoeker gaat akkoord met bindende arbitrage voor claims, geschillen of onenigheden (de”CLAIM”), van welke aard ook (hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins) die voortvloeit uit of in verband met deze aankoop, is dit product, met inbegrip van de werving problemen, privacy, gebruiksvoorwaarden en problemen. In het geval dat de Bezoeker de heersende partij, de Bezoeker zal baarde de kosten van de eigen advocaatkosten. Website behoudt zich het recht om te procederen Bezoeker in een rechtbank in het rechtsgebied van Website ‘ s choice.

In geen geval zal de kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant heeft het recht om naar de rechter of een jury trial. Kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant niet het recht hebben om deel te nemen in pre-trial discovery behalve zoals bepaald in de regels, en u zal niet het recht hebben om deel te nemen als vertegenwoordiger of lid van een klasse van eisers met betrekking tot alle vorderingen onderworpen aan arbitrage; de arbiter de beslissing definitief en bindend met beperkte rechten van beroep.

De winnende partij te worden vergoed door de andere partij voor enige en alle kosten in verband met het geschil in arbitrage, met inbegrip van advocaatkosten, incassokosten, onderzoek kosten, reiskosten.

JURISDICTIE EN LOCATIE

Als een aangelegenheid in verband met deze aankoop zal worden voorgelegd aan de rechtbank, pre – of post-arbitrage, Kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant gaat ermee akkoord dat de enige en juiste bevoegdheid van de staat en de stad verklaard in de contact informatie van de website van de eigenaar, tenzij anders hier opgegeven. In het geval dat de rechtspraak is in een federale rechtbank van het juiste gerecht zal de federale rechtbank van de websites die keuze.

Billing model en annulering/restitutie beleid

Restitutie kan worden aangevraagd door contact opnemen met de klantenservice door te klikken op de link in de voettekst van de website, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

TOEPASSELIJK RECHT

Kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant gaat ermee akkoord dat de van toepassing zijnde wetgeving worden toegepast, wordt in alle gevallen, die van de staat van de Website vermelding in onze contact informatie.

CONTACT INFORMATIE

De beheerder van deze website kan worden bereikt op callcenterwerk@gmail.com